Referencje

Nasze kompetencje, doświadczenie i wieloletnia współpraca zaowocowały rekomendacjami naszych partnerów oraz udzielonymi referencjami.

I.P.W. WIKATECH Sp. z o.o.

Z rozwiązań WIKATECH korzysta wiele renomowanych firm. Nasze kompetencje, doświadczenie i wieloletnia współpraca zaowocowały rekomendacjami naszych Partnerów oraz udzielonymi referencjami.

Referencje

IKEA RETAIL SP. Z O.O.

"Stwierdzamy, że firma Inżynierskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIKATECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 140 wykonała sieć tryskaczową na obiekcie Ikea Katowice w okresie czerwiec- sierpień 2008r. Roboty zostały wykonane terminowo, profesjonalnie i zgodnie z wymogami zabezpieczeń pożarowych. Firma jest godna polecenia do wykonania podobnych instalacji i zabezpieczeń pożarowych."
Michał Sojka
Kierownik ds. Obsługi Technicznej
IKEA RETAIL SP. z o.o.

Referencje

KOMPANIA PIWOWARSKA SA

ul. Szwajcarska 11
61-285 Poznań

"Niniejszym oświadczamy, iż firma INŻYNIERSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE " WIKATECH " Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku, na nasze zlecenie wykonywała instalację tryskaczową dla nowej hali magazynowej na terenie Tyskich Browarów Książęcych."
"Możemy z pełną odpowiedzialnością zarekomendować firmę WIKATECH” jako godnego zaufania partnera dbającego o wysoka jakość świadczonych usług."
Dariusz Giglok
Szef Inwestycji BT

Referencje

Clinico Medica

Błonie k/Wrocławia, ul. Roberta Kocha 1
55-330 Miękina

"Referencje dla firmy IPW „WIKATECH” Sp. z o.o. wystawione przez Clinico Medical sp. z 0.0. z siedzibą w Błoniu k/Wrocławia. Niniejszym oświadczamy, iż firma INŻYNIERSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WIKATECH” SP. Z O.O.” z siedzibą w Sosnowcu, w okresie od grudnia 2015 do czerwca 2018 na nasze zlecenie wykonywała na terenie firmy Clinico Medical ul. Roberta Kocha 1 Błonie, 55-330 Miękinia"
"... Z powyższego zakresu robót firma „WIKATECH” wywiązała się w sposób profesjonalny i terminowy, z zachowaniem dyscypliny pracy oraz przepisów BHP. Możemy z pełną odpowiedzialnością zarekomendować firmę „WIKATECH” jako godnego zaufania partnera dbającego o wysoką jakość świadczonych usług."
Wojciech Miśkowski - Engineering Manager
Wojciech Jaszkowski - Dyrektor techniczny

Referencje

HEMPEL PAINTS Sp. z o.o.

ul. Modrzewiowa 2, Niepruszewo
64-300 Buk

"... Prace montażowe jak i obecnie serwisowe wykonywane są fachowo i odpowiedzialnie pomimo ich wykonywania w trakcie ciągłości produkcji zakładu zakwalifikowanego jako 'Dużego Ryzyka”. Jakość i sprawność wykonanej instalacji została potwierdzona podczas incydentu pożarowego w zakładzie w jednej z hal, który to został ugaszony dzięki wysokiej sprawności instalacji tryskaczowej. Rekomendujemy usługi firmy I.P.W. WIKATECH Sp.z o.o. jako solidnego i odpowiedzialnego partnera..."
Arkadiusz Rączka
Dyrektor Fabryki Prokurent

Referencje

JURKPOL-FP Sp. z o.o.

ul. Rewolucjonistów 6
43-607 Jaworzno

"Oświadczamy iż Firma l.P.W. WIKATECH sp. z 0.0. z siedzibą, 41-208 Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 140 na nasze zlecenie wykonywała modernizację instalacji tryskaczowych na obiektach POLOGIS w Chorzowie i Wrocławiu. Firma wykazała się bardzo dobrą organizacją prac na czynnych obiektach, wykonując zlecone zakresy prac rzetelnie i terminowo pomimo wzmożonego ruchu świątecznego na obiektach. Rekomendujemy firmę |.P.W. WIKATECH jako odpowiedzialnego partnera o wysokiej jakości usług w zakresie instalacji tryskaczowych i hydrantowych."
JURKPOL-FP SP. z o.o.

Referencje

Galeria SFERA

"...Prowadzone na obiekcie prace charakteryzowała sprawność nadzoru, wysoki poziom techniczny oraz umiejętność koordynacji z innymi branżami i dopasowanie się do harmonogramu prac budowlanych. Firma WIKATECH Spółka z o.o. z zakresu powierzonych zadań wywiązała się rzetelnie i terminowo, dając podstawy do rekomendowania jej innym zainteresowanym podmiotom jako partnera solidnego i wiarygodnego. W naszej ocenie WIKATECH Spółka z o.o. jest firmą prężną i odpowiedzialną, w pełni przygotowaną, tak pod względem finansowym jak i technicznym do realizacji poważnych inwestycji z zastosowaniem nowoczesnych technologii..."
Adam Somerlik
Koordynator Inwestycji

Potrzebujesz Więcej Informacji?

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.